Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukSrdečně vás vítáme na stránkách

ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK

Bohoslužby

Aktuality z oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého:


- 20.03. v 19.00 Reportáž z koncertu Hudba doby Jana z Pomuku od FILMproKlatovy

- 20.03. v 19.00 Koncert Hudba doby Jana z Pomuku – Tomáš Hála – varhany, spinettino a clavicimbalum (středověký předchůdce klavíru), Zuzana Kopřivová a Marie Šimůnková – zpěv. Zazní středověká hudba současníků Johánka z Pomuku včetně skladeb pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, průvodní slovo prof. Jan Royt, Arciděkanství Nepomuk - online přenos

- 20.03. v 17.00 Mše svatá k památce umučení sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jakuba Většího, celebruje biskup Mons. Pavel Posád, Pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký - online přenos

Dodatečne se omlouváme všem, kteří čekali na záznam vernisáže výstavy "Velehrad vás volá", konané 18.3. 2021 v 18 v hodin a přímý přenos mše svaté k výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého, celebrované biskupem Pavlem Posádem, konané dne 20.3. 2021 v 17hod v kostele sv. Jakuba Většího v Nepomuku. Zdržení nastalo z technických důvodů firmy zajišťující tyto online přenosy.
Předsednictvo a organizační výbor Matice sv. Jana Nepomuckého


- 19.3. v 18.00 Přednáška Fenomén skryté církve a tajných svěcení – Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D. - online přenos

- 18.03. Výstava "Velehrad vás volá" z kostela sv. Jakuba - video


Vikariát: Sušicko-Nepomucký
IČ: 68784813
Číslo účtu: 725 087 369/0800
Okres: Plzeň - jih

Přifařené obce

Klášter, Kozlovice, Kramolín, Mileč, Bezděkovec, Maňovice, Záhoří, Želvice, Mohelnice, Dvorec, Neurazy, Klikařov, Nová Ves u Nepomuka, Partoltice, Radochovy, Soběsuky, Vojovice, Bližanovy, Třebčice, Žinkovy, Březí, Žitín, Čepinec, Kokořov

Z Nepomuka se spravují další farnosti.

Krátký historický přehled

Kolem r. 1250 trhová ves Pomuk (rodiště sv. Jana Nepomuckého) vznikla v sovislosti s nepomuckým klášterem, sloučena r. 1384 se vsí Přesanice a tím vznikl nový sídelní celek Nepomuk. R. 1413 povýšen na městečko. Plebanie r. 1363, děkanství od r.1630, matriky od r. 1740, arciděkanství r. 1929. Kostel sv. Jakuba staršího, původně patrně z doby založení nepomuckého kláštera v letech 1142 - 1153, přestavěn ve 13. stol. Zrušen r. 1786, regotizován v letech 1859 - 1860.Kostel sv. Jana Nepomuckého, založen r. 1639 na místě rodného domu sv. Jana Nepomuckého, vystavěn r. 1654, r. 1686 vyhořel spolu s městem, obnoven r. 1688. Dnešní stavba z let 1734 - 1738 pravděpodobně podle plánů K. I. Dienzenhofera. Nepomucký vikariát existuje (s různým rozsahem) od r. 1790.

Název obce německy: Nepomuk
Název obce latinsky: Nepomucum, (Nepomucensis)

Významný rodák: sv. Jan Nepomucký (+ 1393), pražský generální vikář, mučedník.

Farnost spadá pod Biskupství České Budějovice

Znaky arciděkanství:


Znak arciděkanství Znak arciděkanství