Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukSrdečně vás vítáme na stránkách
ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK

Bohoslužby


Rozpis aktuálních bohoslužeb

Setkani

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ NA FAŘE
sobota 29.10
16.00 - promluva
17.00 - mše svatá
18.00 - večer chvál


Vikariát: Sušicko-Nepomucký
IČ: 68784813
Číslo účtu: 725 087 369/0800

Přifařené obce

Klášter, Kozlovice, Kramolín, Mileč, Bezděkovec, Maňovice, Záhoří, Želvice, Mohelnice, Dvorec, Neurazy, Klikařov, Nová Ves u Nepomuka, Partoltice, Radochovy, Soběsuky, Vojovice, Bližanovy, Třebčice, Žinkovy, Březí, Žitín, Čepinec, Kokořov

Z Nepomuka se spravují další farnosti.

Krátký historický přehled

Kolem r. 1250 trhová ves Pomuk (rodiště sv. Jana Nepomuckého) vznikla v sovislosti s nepomuckým klášterem, sloučena r. 1384 se vsí Přesanice a tím vznikl nový sídelní celek Nepomuk. R. 1413 povýšen na městečko. Plebanie r. 1363, děkanství od r.1630, matriky od r. 1740, arciděkanství r. 1929. Kostel sv. Jakuba staršího, původně patrně z doby založení nepomuckého kláštera v letech 1142 - 1153, přestavěn ve 13. stol. Zrušen r. 1786, regotizován v letech 1859 - 1860.Kostel sv. Jana Nepomuckého, založen r. 1639 na místě rodného domu sv. Jana Nepomuckého, vystavěn r. 1654, r. 1686 vyhořel spolu s městem, obnoven r. 1688. Dnešní stavba z let 1734 - 1738 pravděpodobně podle plánů K. I. Dienzenhofera. Nepomucký vikariát existuje (s různým rozsahem) od r. 1790.

Název obce německy: Nepomuk
Název obce latinsky: Nepomucum, (Nepomucensis)

Významný rodák: sv. Jan Nepomucký (+ 1393), pražský generální vikář, mučedník.

Farnost spadá pod Biskupství České Budějovice

Znaky arciděkanství:


Znak arciděkanství Znak arciděkanství