Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukBývalá farnost Neurazy

nyní sloučena pod farnost Nepomuk

Kostel zasvěcen: sv. Martin

Bohoslužby:
neděle v 11.15:  (lichý týden - bohoslužba slova / sudý týden - mše svatá)

P. Jiří Špiřík

Administrátor excurrendo

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 773 122 633

paní Vítovcová

kostelnice

mobil: 728 071 920