Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukBývalá farnost Neurazy

nyní sloučena pod farnost Nepomuk

Kostel zasvěcen: sv. Martin

Bohoslužby:
každých 14 dní v sobotu v 16.00-letní období, 15.00-zimní období (střídavě s Žinkovy)

P. Jiří Špiřík

Administrátor excurrendo

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 773 122 633

paní Vítovcová

kostelnice

mobil: 728 071 920