farnost Budislavice

Římskokatolická farnost
Budisalvice

Farní kostel zasvěcen: sv. Jiljí

Vikariát: Sučicko-Nepomucký
IČ: 66362750
Číslo účtu: 725 311 359/0800
Okres: Plzeň - jih

Přifařené obce

Mladý Smolivec, Kladrubce, Přebudov

Krátký historický přehled

Plebanie r. 1370, lokalie r. 1787, matriky od r. 1787. Kostel sv. Jiljí, pův. raně gotický z pol. 13. stol., r. 1723 zbarokizován. Opraven v letech 1913 - 1914, znovu konsekrován 21.5.1921.

Název obce německy: Budislawitz
Název obce latinsky: Budislavicium

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.