Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukBývalá farnost Budislavice

nyní sloučena pod farnost Kasejovice

Kostel zasvěcen: sv. Jiljí

Bohoslužby:
každou 4. sobotu v měsíci v 16.00-letní období, 15.00-zimní období

P. Jiří Špiřík

Administrátor excurrendo

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 773 122 633

Martin Kulíšek

kostelnik

mobil: 602 551 251