Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukBývalá farnost Kotouň

nyní sloučena pod farnost Kasejovice

Kostel zasvěcen: Narození Panny Marie

Bohoslužby:
každou 2. a 4. sobotu v měsíci v 17.15-letní období, 16.15-zimní období

P. Jiří Špiřík

Administrátor excurrendo

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 773 122 633

Miloslava Šímová

kostelnice

mobil: 371 595 323