Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukBývalá farnost Žinkovy

nyní sloučena pod farnost Nepomuk

Kostel zasvěcen: sv. Václav

Bohoslužby:
každou 3. sobotu v měsíci v 16.00-letní období, 15.00-zimní období

Domov klidného stáří: každé 2 týdny ve čtvtek v 10.15

P. Jiří Špiřík

Administrátor excurrendo

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 773 122 633

Jaroslav Šilhavý

kostelník

mobil: 721 463 209

Domov klidného stáří

paní Fišerová

mobil: 778 523 754