Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukFotogalerie

Prodejní výstava moderních obrazů sv. Jana Nep. v kostel sv. Jakuba

Pouť v roce 2022

Velikonoce 2022 - Křížová cesta, Vigilie Vzkříšení

Svatojánské bratrstvo - mše svatá v pražské katedrále u hrobu sv. Jana Nepomuckého, P. Jiří Špiřík - 21.3.2022

Jarní pouť - mše svatá, biskup Pavel Posád - 20.3.2022

Jarní pouť - mše svatá, biskup Pavel Posád - 20.3.2022 - foto Milan Demela

Jarní pouť - koncert, nástroje Tomáš Hála, sopranistka Anna Petrtylová, tenor Marek Žihla - 19.3.2022 - reportáž TV FIMLPRO

Jarní pouť - koncert, nástroje Tomáš Hála, sopranistka Anna Petrtylová, tenor Marek Žihla - 19.3.2022 - foto Pavel Jiran

Jarní pouť - přednáška Mgr. Michala Červenky - 17.3.2022 - foto Pavel Motejzík

Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba - 22.12.2021 - reportáž TV ZAK

Březí, požehnání restaurované kapličky sv. Václava - 26.9.2021

Čečovice, kaple sv. Prokopa - poutní mše svatá 10.7.2021, křest dítěte

Měcholupy, kaple sv. Cyrila a Metoděje - poutní mše svatá 5.7.2021

300. výročí blahořečení, 30.5.2021 - Eva Urbanová - Modlitba k sv. Janu Nepomuckému

300. výročí blahořečení, 30.5.2021 - Světová svatojánské pouť - biskup Tomáš Holub

300. výročí blahořečení, 29.5.2021 - Večerní chvály - sbor Profesionálové ze Žďáru nad Sízavou

29.5.2021 - Mše svatá v Prádle

300. výročí blahořečení, 28.5.2021 - Křížová cesta v rámci Noci kostelů

300. výročí blahořečení, 16.5.2021 - Modlitba a Plzeňskou filharmonií

300. výročí blahořečení, 16.5.2021 - Slavnostní mše svatá

300. výročí blahořečení, 15.5.2021 - Večerní chvály

300. výročí blahořečení, 15.5.2021 - Mučedník z Nepomuku

300. výročí blahořečení, 15.5.2021 - Mše svatá

300. výročí blahořečení, 15.5.2021 - Požehnání sochy na kruhovém objezdu

Žinkovy - poutní mše svatá k sv. Václavovi 28.9.2020

Svatojakubská pouť - 25.7.2020

Poutní mše svatá - 17.5.2020 - video

Potuní mše svatá - 17.5.2020

Vigilie k pouti - modlitba chval - 16.5.2020

Mše svatá se křtem - 11.8.2019

Poutní svaté přijímání - 16.6.2019

Zelená hora - 26.5.2019

Poutní mše svatá - 19.5.2019

Vigilie k pouti - 18.5.2019

Posvěcení oltáře a Madony na Zelené hoře - 25.6.2017

Svatojánská pouť - 21.5.2017

Svatý Jan Čechům dán – jarní pouť 18.3.2017

Tříkrálová sbírka v Neurazech 6. - 8. 1. 2017

Přesanické náměstí o Vánocích 2016

Mikulášská besídka - 4. 12. 2016

Posvěcení kapličky sv. Barbory biskupem Pavlem Posádem - 4. 12. 2016

Posvěcení opravené kapličky Šlépěje sv. Vojtěcha - 28. 10. 2016