Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukFotogalerie

Posvěcení oltáře a Madony na Zelené hoře - 25.6.2017

Svatojánská pouť - 21.5.2017

Svatý Jan Čechům dán – jarní pouť 18.3.2017

Tříkrálová sbírka v Neurazech 6. - 8. 1. 2017

Přesanické náměstí o Vánocích 2016

Mikulášská besídka - 4. 12. 2016

Návštěva biskupa Pavla Posáda u příležitosti posvěcení kapličky sv. Barbory - 4. 12. 2016

Posvěcení opravené kapličky Šlépěje sv. Vojtěcha - 28. 10. 2016