Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukKorespondneční adresa

Římskokatolická farnost - arciděkanství Nepomuk, Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk

P. Jiří Špiřík

administrátor farnosti

mobil: 773 122 633

Otevření kostelů sv. Jana a sv. Jakuba zajištuje:

Svatojánské muzeum Nepomuk
Štěpánka Kodýdková, ředitelka
mobil: 734 435 445