Římskokatolická farnost
Arciděkanství Nepomuk


Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

PROGRAM OSLAV

300. VYROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Program oslav

Streamy a online přenosy

22. prosince Reportáž TV ZAK - Česká mše vánoční, Jakub Jan Ryba

YOUTUBE
24. října Žďár nad Sázavou, koncert sboru Canto Nepomucenum na Zelené hoře u příležitosti slavnostního požehnání

YOUTUBE
23. října Slavnostní požehnání kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
za účasti čelnů Matice sv. Jana Nepomuckého

Člověk a víra
17.října Koncert pro nebe v Neurazech - reportáž televize FILMPRO

YOUTUBE
11.–19. září Šachový turnaj sv. Jana Nepomuckého – k oslavám 300. výročí blahořečení – Hudební sál Arciděkanství Nepomuk - reportáž televize FILMPRO

YOUTUBE
7. září 18:00 Nejznámější Čech sv. Jan Nepomucký – P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ, sál arciděkanství Nepomuk

YOUTUBE
26.června v 19:00 Koncert pro svatojánský chrám – Vladimír Roubal a hosté. Ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově rozezní svatojánské varhany, Miroslav Kejmar - trubka, emeritní sólo trumpetista České filharmonie, Karolína Janů - soprán, Karel Fingl - tympány, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

YOUTUBE
25.června v 18:00 25. června 18:00 hod. Světec oslavený pěti hvězdami. K ikonografii sv. Jana Nepomuckého – prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., prorektor Univerzity Karlovy, sál arciděkanství Nepomuk

YOUTUBE
10. června v 17:00 Vernisáž výstavy Diktatura vs. naděje se spoluautorkou paní Stanislavou Vodičkovou, Kostel sv. Jakuba st. Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989.

YOUTUBE
31. května v 17:21 Slavnostní mše svatá na výroční den Janovy beatifikace, celebruje P. Vítězslav Holý, hudební doprovd chrámový sbor z Rožmitálu, diriguje Hubert Hoyer

YOUTUBE
30. května v 17:00 Eva Urbanová: OPEN AIR NEPOMUK - Koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého

30. května v 10:00 Světová svatojánská pouť, celebruje Mons. Tomáš Hloub, biskup plzeňský, hudební doprovod Canto Nepomucenum a kapela Profesionálové ze Žďáru nad Sázavou

YOUTUBE
28. května v 18:00 Noc kostelů - koncert ZUŠ Nepomuk

YOUTUBE
25. května v 18:00 Sv. Jan Nepomucký kontra Mistr Jan Hus. Přednáška pojedná o potřebě jednoty a staletí trvajícím rozdělení národa. Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, Dr.h.c., sál Arciděkanství Nepomuk

YOUTUBE
18. května v 11:00 Modlitba za vlast v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje biskup Mons. Vlastimil Kročil za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů obcí regionu

TV NOE
16. května v 16:00 Modlitba ke sv. Janu Nepomuckému s Plzeňskou filharmonií, kostel sv. Jakuba Většího

TV NOE
16. května v 10:00 Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti českých a moravských biskupů, moderuje P. Miroslav Herold, pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, Petr Vopalecký – varhany, manželé Štěpán a Magdalena Graffovi – housle

TV NOE
15. května v 17:00 Vigilie svátku sv. Jana Nepomuckého, celebruje biskup litoměřický Mons. Jan Baxant

YOUTUBE
Pozdrav a požehnání od nepomuckého faráře k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

YOUTUBE
Pozdrav a požehnání od nepomuckého faráře k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - s německými titulky

YOUTUBE
9. května v 15:00 Koncert pro zázrak narození (ke Dni matek), kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka

YOUTUBE
22. dubna v 17:00 Z výzkumu barokních chrámů – Ing. arch. Karel Doubner, sál arciděkanství Nepomuk

YOUTUBE
20. března Reportáž z koncertu Hudba doby Jana z Pomuku

YOUTUBE
20. března v 19.00 Koncert Hudba doby Jana z Pomuku – Tomáš Hála – varhany, spinettino a clavicimbalum (středověký předchůdce klavíru), Marie Šimůnková – zpěv., Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

YOUTUBE
20.března v 17.00 Mše svatá k památce umučení sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jakuba Většího, celebruje biskup Mons. Pavel Posád, pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký

YOUTUBE
19. března v 18.00 Přednáška Fenomén skryté církve a tajných svěcení – Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D.

YOUTUBE
18.března Výstava "Velehrad vás volá" z kostela sv. Jakuba

YOUTUBE
13. února v 17:00 Víra a láska – mezzosopranistka Eliška Mourečková s klavírním doprovodem, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

YOUTUBE