Římskokatolická farnost
Arciděkanství NepomukArciděkanství - zahrada

V roce 2019 bylo započato se záchranou schátralé pravé hospodářské budovy. Nejdříve byla z maštale pro krávy zřízená místnost pro posezení a občerstvení - taverna. Následně byla v roce 2020 vlastními silami opravena střecha a kompletně vyměněná krytina. Nakonec byl v rámci oslav 300. výročí blahořečení z první stáje vytvořen výstavná sál.>
V plánu je zřídit z "koňské stáje" WC, vyměnit již značně poškozená okna a budovu z venku omítnmout.

Galerie: