farnost Prádlo

Římskokatolická farnost
Prádlo

Farní kostel zasvěcen: Povýšení sv. Kříže
Další kaple na území farnosti: sv. Cyrila a Metoděje, Měcholupy

Vikariát: Sučicko-Nepomucký
IČ: 68784783
Číslo účtu: 733 968 369/0800
Okres: Plzeň - jih

Přifařené obce

Chocenice - Zhůř, Jarov, Měcholupy, Prádlo - Novotníky


Krátký historický přehled

Od r. 1667 filiální k Vrčeni, kostel připomínán již dříve, lokalie r. 1786, farnost r. 1857, matriky od r. 1786. Kostel gotický, zevně barokní, r. 1882 prodloužena loď.

Název obce německy: Pradl
Název obce latinsky: Pradla

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.