Bohoslužby - farnost Prádlo


Aktuální pořad bohoslužeb v Nepomuku a odtud spravovaném okolí najdete na straně bohoslužby.

Standardní pořad bohoslužeb:

  • Prádlo: každých 14 dní v sobotu v 17.00-letní období, 16.00-zimní období (střídavě s Měcholupy)
  • Měcholupy: každých 14 dní v sobotu v 17.00-letní období, 16.00-zimní období (střídavě s Prádlem)