aktuality kostely Sv. Jan Nepomucky Poute Bohoslužby Duchovni slovo Odkazy Dotazy CZ F D I E GB uvod


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK
Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk
Tel.: +420 773 122 633
NOVÝ e-mail: farnost.nepomuk@email.cz
číslo účtu: 0725087369/0800 česká spořitelna, pobočka Nepomuk