ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK

Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk

 

SLAVNOSTI, POUTĚ, POSVÍCENÍ V ROCE 2016 VE FARNOSTECH NEPOMUK (ŽINKOVY, NEURAZY), VRČEŇ, PRÁDLO A MYSLÍV

Milčice u Myslíva Ne 03.04. - kaple sv. Josefa - 15.00 - poutní bohoslužba slova

Pod Štědrým" u Vrčeně So 23.04. 15.00 - žehnání léčivého pramene Dobrá Voda Vrčeň Ne 24.04. - kaple sv.Vojtěcha - 11.30 - poutní mše sv.

Vojovice So 07.05. - kaple sv. Jana Nepomuckého – 14.00 – poutní bohoslužba slova

Kovčín u Myslíva Ne 08.05. - kaple sv. Jana Nep. - 15.00 - poutní bohoslužba slova
Nepomuk 14. - 15.05. - „Svatojánská pouť" - poutní kostel sv. Jana (novéna 06.-14.05. v 8.00, Ne 08.05.-18.00), So 14.05.- 18.00 – poutní mše sv. Ne 15.05.-9.00, 11.00 - poutní mše sv., 15.00 - svátostné požehnání
Svatá Hora u Příbrami So 21.05. - pouť rodin (přihlášky P. Slávek Holý)

Nehodív u Myslíva Ne 22.05. - kaple sv. Jana Nep. - 15.00 - poutní bohoslužba slova
Mohelnice u Nepomuka Ne 05.06. - kaple Panny Marie - 15.00 - poutní bohoslužba slova
Mileč u Nepomuka Ne 26.06. - kostel sv. Petra a Pavla - 14.00 - poutní bohoslužba slova

Čmelíny u Vrčeně Ne 03.07. - kaple Panny Marie - 15.00 - poutní bohoslužba slova

Kozlovice u Nepomuka Út 05.07. - kaple sv. Cyrila a Metoděje - 9.00 – poutní mše sv.
Měcholupy u Prádla Út 05.07. - kaple sv. Cyrila a Metoděje - 11.00 - poutní mše sv.
Čečovice u Vrčeně So 09.07. - kaple sv. Prokopa – 14.00 – poutní bohoslužba slova

 

Pouť do Vídně a žehnání sochy

V sobotu 21. 6. 2015 jsme vykonali pouť k Madoně Zelenohorské ( 1.kopie) abychom požehnali v její blízkosti novou sochu Madony Zelonohorské ( autor Václav Česák) a umístili ji opět kostela na Zelené Hoře. Druhá kopie této sochy je umístěna v kostele v Neurazech.

Nezapomínejme, že skutečný originál Panny Marie je v nebi, tak sek ní obracejme.

P. Slávek Holý

Zehnani_sochy_PMZ.JPGOltar_se_dvema_sochami_PMZ.JPGFranziskaner_kirche_Wien.JPGDotykani_sochy_PMZ.JPG

 


 

 

 

 

 Pouť farností do severních Čech

  „ Panno Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás! “

  „ Svatá Zdislavo, ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává

  mnohými milostmi a zázraky, oroduj za nás! “

 

V sobotu 29.května v časných ranních hodinách(3.00 hod) vyjel z Nepomuka autobus s 68  farníky z různých farností: Nepomuk, Myslív, Prádlo, Vrčeň, Neurazy, Klatovy, Rožmitál/Tř.

Cílem jejich cesty bylo navštívení poutních míst v severních Čechách a Německa – Horní Lužice.P5290002

Plynulá a klidná jízda některé cestující ukolébala ke spánku, ostatní využili čas k družnému hovoru. Prvním poutním místem byla bazilika minor sv.Vavřince a sv.Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Zde se v 7 hod. konala poutní mše svatá u hrobu světice, kterou koncelebroval pater Vítězslav Holý, duchovní pastýř farníků z Nepomuka a okolí, spolu s místními řeholníky Dominikány. Po té jsme sestoupili k jejímu hrobu.

 

Basilica minor - Jablonné v Podjestedí

P5290013P5290056

 

P5290023Pak se poutníci odebrali k zázračnému prameni, který je spjat s životem sv.Zdislavy a nachází se pod zámkem Lemberk. Příjemná, asi 4 km dlouhá procházka podél rozlehlého rybníka přivedla poutníky k osvěžujícímu zdroji vody, který mohutně tryskal ze skal. Tak jsme si ji také načerpali.

Cesta pokračovala do místa Jiříkov, část Filipov, nazývaného také „Lurdy severních Čech“ Zdejší bazilika minor Panny Marie je nejmladší mariánská svatyně založená v r.1870. V r. 1866 zde došlo k zázračnému uzdravení a v místech zázraku byla vystavěna kaple. Během dalších let vystavěn kostel, který byl postupem času upraven do dnešní podoby. V současné době patří toto místo k nejnavštěvovanějším mariánským místem v litoměřické diecézi.

P5290018

 

Putování farníků pokračovalo do lužickosrbské vesnice Rosenthal s poutním katolickým kostelem Panny Marie Lipové a Ralbitz, s obdivuhodným, precizně uspořádaným hřbitovem se stovkami bílých křížů. Velmi působivým zážitkem byl rozlehlý areál ženského cisterciáckého kláštera Marienstern s cihlovým kostelem P. Marie a barokní kašnou s českým lvem na nádvoří.

P5290063P5290060P5290061

 

 Mezi poslední zastavení patřilo město Budyšín, které se může pochlubit zachovalým historickým centrem s gotickými a barokními stavbami, jako např. hrad Ortenburg, k němuž vedou řady domů s barokní fasádou, také chrám sv. Petra ze 13. století, kde polovinu kostela obývají katolíci a druhou protestanté nebo malebná Bohatá wěža z 15. století, vychýlená o 1,44 m severovýchodně.

P5290083P5290073

Pěkné počasí, které vydrželo po celý den navodilo všem zúčastněným příjemnou pohodu.

Unaveni, ale obohaceni o duchovní prožitky se poutníci vraceli domů.

Poděkování patří duchovnímu otci Vítězslavovi Holému, který celou tuto akci organizoval a řidiči panu Václavu Svobodovi ze společnosti Centrumtour, který svojí profesionální jízdou přispěl ke klidu a bezpečí cestujících.

Navštívení těchto poutních míst, přispívá k duchovnímu růstu, poznání zajímavých míst, ale i lidí. Marie Dajčová

 

Nepomučtí farníci na Slovensku.

Jako každoročně tak i letos nepomučtí farníci vyrazili poslední květnovou sobotu (tj.31.05.) na „pouť farností" na západní Slovensko. Zájem o pouť byl veliký, takže se jelo dvěma autobusy, účastníky kromě nepomuckých, byli ještě farnosti Myslív, Vrčeň, Prádlo - Měcholupy, které spravuje P.Vítězslav Holý a dokonce i z okolních farností ( Kasejovice, Lnáře, Bělčice, Neurazy, Březnice, Klatovy, Blatná, Přeštice, Velký Bor, ... ). Včasný výjezd i pohodlné cestování autobusy Vichr Tour ze Sušice pomohly k tomu , že o 9.hodině byli poutníci na místě.
V překrásné bazilice Sedmibolestné Panny Marie, v národní svatyni Slovenska jsme slavili mši svatou česky i slovensky ještě s poutníky z Čachtic, kteří též měli sebou svého kněze. Ještě dlouho po mši svaté zněly bazilikou slovenské i české písně ke cti P.Marie. Z místa hádky manželů, skrze přímluvu P.Marie, se stalo místo usmíření a sjednocení s Bohem a s bližními. Bazilika dokončená v roce 1748 byla 15.srpna r.1751 za účasti Marie Terezie, císaře Františka I. Lotrinského a velkého počtu poutníků slavnostně vysvěcena a původní socha Piety z kapličky tohoto místa byla přemístěna na hlavní oltář. V roce 1964 papež Pavel VI. tuto svatyni povýšil na „baziliku minor", první na Slovensku a v roce 1990 se do přilehlého kláštera vrátili Salesiáni.
Odpoledne se poutníci přemístili do „malého Říma" jak se nazývá též město Trnava, které se vyznačuje souborem historických, duchovních a architektonických památek. Roku 1311 dostává od uherského krále Bély IV. královská privilégia. V dalších staletích se stává kulturním, náboženským a universitním centrem. Národní buditel Anton Bernolák zde zakládá Slovenské učené tovaryšstvo, r.1831 obohacuje kulturu budovou divadla a r.1870 Spolkom svätého Vojtěcha. V historickém centru Trnavy ohrazeném cihlovými hradbami s jednou obnovenou branou(zvanou Bernolákova) se nachází farní kostel - dóm sv.Mikuláše ze 14.stol. s boční kaplí P.Marie Trnavské( zázračný obraz tekoucích slz a zastavení moru), katedrální a universitní chrám sv.Jána Krstitela ze 17.stol., který je jednou z nejstarších barokních staveb na Slovensku a budova arcibiskupství. Dále jsme navštívili kostel sv.Anny, v kterém jsou v cínové rakvi uloženy ostatky košických mučedníků. K tomuto kostelu jsou přistaveny budovy základní školy a gymnázia, vše spravují sestry Uršulínky. Na pěší zóně Trojičného náměstí dominuje městská věž, sloup Nejsvětější Trojice a budova divadla, za ním pak jezuitský barokní kostel Nejsvětější Trojice a františkánský kostel sv.Jakuba St. Také jsme zde viděli několik odpoledních církevních svateb s bílými nevěstami a v kostelích překrásnou květinovou výzdobou.
Double klik pro vetší obrázekPodvečer patřil ještě nejstaršímu poutnímu místu na Slovensku zvaném Marianka( součást obce Stupava, na trase Bratislava - Malacky) ,již v začínajícím údolí Malých Karpat. Po celodenním vedru, skutečně oáza - balzám na duši i tělo, vřele doporučujeme! Zde rovněž jsme slavili česky i slovensky mši svatou a mohli vyzpívat své písně P.Marii. Vznik tomuto poutnímu místu dala událost zázračného uzdravení postižených dětí místního loupežníka, z kterého se pak stal Boží služebník. R.1377 zde položil základní kámen kostela uherský král Ludvík I.Veliký z rodu Anjou. Správu poutního místa svěřil řádu Paulínů, který zde působil od r.1377 do r.1786. Kostel Narození P.Marie byl původně gotický, pak byl zbarokizován a nakonec regotizován.Vnitřnímu prostoru vevodí oltář s Madonou mariatálskou, která na svých šatech má připevněný mariánský monogram s třemi stuhami a nápisy „o clemens, o pia, o dulcis" . V blízkosti kostela je kaple sv.Anny a dále v údolí kaple sv.Studny se zázračným pramenem. V 1.pol.20.stol. byly postaveny Lurdská jeskyně a křížová cesta v životní velikosti. V r. 1786 císař Josef II. zrušil i řád Paulínů a tak Marianku začali spravovat diecézní kněží. Od roku 1927 - 1950 spravovala toto poutní místo Kongregace bratří Těšitelů, která vznikla r.1922. Tato kongregece byla v 50.letech 20.stol. i v Nepomuku až do jejího násilného zlikvidování komunistickým režimem( nepomuckým pamětníkům připomínám její kněze - pana arciděkana Aloise Matulíka či P.Sixta Vladímíra Macinku a další). Od roku 1990 se Těšitelé opět ujali správy.
Ve všech kostelích, které jsme navštívili byl vždy na čestném místě vystaven v různém uměleckém zpodobnění náš rodák sv.Jan Nepomucký, skutečně nechyběl nikde. Po půlnoci, již 1.6.jsme se ve zdraví vrátili, plni překrásných dojmů ze své nádherné letošní pouti. Za její organizaci vděčíme P.Slávkovi Holému, který celou pouť obětavě a precizně připravil. Na těchto místech vždy zakoušíme, různými způsoby, otevřenou náruč P.Marie, naší Matky, která je skutečně „ Matkou svého lidu" a chce nás dovést k svému synu Ježíši Kristu. Je oblažující přijmout její průvodcovství. ( Za účastníky pouti Alexandra Kolářová, kronikářka města Nepomuka)
P.S. Dá-li Pán Bůh a budeme-li živi a zdrávi, kam příště? Velehrad(Křtiny) - Kroměříž - Svatý Hostýn. Kdy? So 30.05.2009.


Nepomučtí farníci na pouti ve Vambeřicích a Klodsku

Poslední květnovou sobotu t.r.se vydali farníci z Nepomuka a okolních farností ( Vrčeň, Prádlo, Myslív a Neurazy) se svým knězem P.Ing.Vítězslavem Holým na pouť do dolnoslezského mariánského poutního místa k Madoně vambeřické, Královně rodin do Vambeřic a též do blízského Klodska v Polsku.

Plně obsazený autobus s poutníky vyjel již ve 3 hodiny ráno za zpěvu mariánských písní a s modlitbou růžence. Do Vambeřic dorazili ráno a v dopoledních hodinách v překrásné basilice minor slavili svoji českou mši svatou se zpěvy. Dále měli dostatek času k prohlídce této monumentální basiliky( v roce 1980 korunovanými figurkami Panny Marie vambeřické) i okolí s kaplemi křížové cesty či pohyblivého Betléma, největšího v Klodsku.

Koncem 12.století na tomto místě získal slepý Johann z Razsewa zpět zrak, když v modlitbě prosil u sošky Panny Marie zavěšené na lípě. Po tomto zázraku sem začaly proudit davy poutníků. Nejprve byl pod stromem postaven oltář pro sošku vyřezanou z lipového dřeva, pak r.1263 první dřevěný kostel, r.1512 zděný kostel, zničený ve třicetileté válce a v létech 1695 - 1711 Daniel Pascházius staví na místě zničené svatyně nový renesanční kostel, který však brzy zchátral, částečně byl zbořen a přestavěn. Konečnou čtvrtou svatyni staví hrabě Franz von Götzen s původním průčelím ze starého kostela a ukončuje ji r 1723. Je ve slohu italského baroka s monumentálním schodištěm jako napodobenina Šalamounova chrámu v Jeruzálémě. Skládá se z hlavní lodi, krásného presbytáře a velikých ochozů se zastaveními křížové cesty se sochami od tyrolských umělců z 18. a 19.století i olejových maleb Šimona z Nyssy z počátku 20.století. V roce 1936 povýšil papež Pius XI.kostel na basiliku minor. Milostná soška s děťátkem, vysoká pouze 28 cm, je umístěna na hlavním oltáři na stříbrném trůnu. Před oltářem je mříž, vykovaná uměleckými kováři ze Slezska počátkem 18.století. Soška byla v roce 1980 slavnostně korunována a Panna Maria od té doby nese titul Královna rodin. Na slavnosti byli tehdy přítomni vysocí hodnostáři římskokatolické církve a od nás český primas František kardinál Tomášek.

Za Pannou Marií do Vambeřic chodí ročně až 200.000 poutníků. Zmínku o pouti do Vambeřic lze najít i v knize „Babička" od Boženy Němcové. Zvláštní pozornost zasluhuje vambeřická křížová cesta se 79 zastaveními v kapličkách rozsetých po kopcích v okolí, též nazývaná „Slezský Jeruzalém". Pro Vambeřice jsou také charakteristické pohyblivé jesličky, zhotovené v létech 1882 - 1895 místním občanem Longinem Wittigem. Mají 800 figurek, z nichž je 300 pohyblivých a tento Betlém je největší v Kladsku.

Odpoledne strávili poutníci v Klodsku, kde v kostele Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie měli českou májovou pobožnost a též zazpívali celý Svatováclavský chorál, přípisovaný zde pochovanému prvnímu českému arcibiskupu Arnoštu z Pardubic. Shlédli též mohutnou pevnost vybudovanou na ploše 20 ha Rakušany v 18.století, sloužící jako kasárna, vězení i pobočka koncentračního tábora Gross - Rosen ve 2.světové válce, další kostely, renesanční budovu radnice i středověký gotický most vybudovaný jako miniatura Karlova mostu.

Při cestě domů ještě poutníci uskutečnili zastávku v České Skalici s krásným výkladem učitelky češtiny Marie Horové o kraji Boženy Němcové a Aloise Jiráska. Dík za tuto nevšedně krásnou pouť, které přálo i počasí, patří P.Slávkovi Holému za vzornou přípravu celé trasy, řidičům KT Bus z Hradešic i členkám nepomuckého chrámového sboru za zpěv mariánských písní i nově nacvičenou „Růže krásná, v ráji štěpovaná".
Na všech zastaveních své pouti se nepomučtí ke své radosti setkávali s obrazy, oltáři i sochami svého rodáka sv.Jana Nepomuckého. Alexandra Kolářová, kronikářka města Nepomuka.


Návrat na stránky Farnosti Nepomuk