Kontakty - farnost Vrčeň


Korespondnenční adresa

Římskokatolická farnost Vrčeň, Přesanické Nám. 1, 335 01 Nepomuk

P. Jiří Špiřík

Administrátor excurrendo

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 773 122 633

František Šimánek

kostelník

mobil: 733 676 035