Jarní pouť k sv. Janu Nepomuckému

17.3. 2023 18:00 hod - Přednáška P. ThLic. Miroslava Herolda SI - Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů
Anotace: Ze zástupu ctitelů sv. Jana Nepomuckého barokní doby deset vybraných osob povypráví, co se jim na tomto světci líbí, co je v jeho životě inspiruje a motivuje, za co mu vděčí, jakou dobrou zkušenost s ním učinily. Budou to lidé různého společenského postavení, vzdělání, profesního zaměření, osoby různé životní úrovně i věku. Společné jim bude to, že sv. Jan Nepomucký pro ně mnoho znamená.

18.3. 2023 18:00 hod - Hudební sál Arciděkanství Nepomuk - Koncert " Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku"

Program:
Středověké mariánské antifony a moteta ,duchovní skladby včetně "mariánských" kompozic a antifon od
největšího skladatele pozdního středověku své generace,který působil na významných evropských dvorech-Guillauma Dufaye. Spolu s historickými nástroji vystoupí studenti Pražské konzervatoře.
Tomáš Hála - varhany, spinettino, clavicimbalum
Doprovod: 2x mezzosopran, 2x tenor, baryton (učinkují studenti Pražské konzervatoře)

19.3. 2023 11:00 hod Poutní mše svatá - kostel sv. Jana Nepomuckého Nepomuk - celebruje P. ThLic. Miroslav Herold SI

Součásti slavnosti bude uložení relikvie bl. Karla Rakouského

10.30 procesí od Arciděkanství do kostela sv. Jana Nep.