Slavnosti a poutě v roce 2023 ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, Prádlo, Kasejovice (Kotouň, Budislavice)

Slavnosti a poutě v roce 2023 ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, Prádlo, Kasejovice (Kotouň, Budislavice)

NE 19.3. v 11.00 Nepomuk, kostel sv. Jana – mše svatá, den umučení sv. Jana / Miroslav Herold
NE  9.4.         Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23.4. v 17.00 Nepomuk, kaple Šlépěje sv. Vojtěcha– poutní bohoslužba
NE 23.4. v 9.30 Bouček, kaple sv. Vojtěcha – poutní mše svatá
NE 23.4. v 11.00 Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha – poutní mše svatá
NE 23.4. v 15.00 Vrčeň, kaple sv. Vojtěcha – poutní mše svatá (v 14.30 žehnání pramene pod Štědrým)
ST 26.4. v 14.30 Vrčeň, Pod Štědrým – žehnání pramene Dobrá Voda, děti z náboženství
SO  6.5. v 15.00 Vojovice, kaple sv. Jana Nepomuckého– poutní mše svatá
SO 13.5. v 17.00 mše svatá z vigilie oslav sv. Jana
NE 14.5. Svatojánská pouť
v 8.00 Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
v 10.00 Hlavní slavnostní poutní mše svatá / Mons. Pavel Posád
PO 15.5. v 17.30 Praha, Navalis
ÚT 16.5. v 9.00 Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého, kněžská pouť s účastí dětí
NE 21.5. v 11.00 Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha, mše svatá
NE 4.6. v 15.00 Mohelnice u Nepomuka, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
PA 2.6. v 17.00 Noci kostelů
NE 2.7. v 11.00 Mileč u Nepomuka, kaple sv. Petra a Pavla – poutní mše svatá, koncert
NE 2.7. v 15.00 Čmelíny u Vrčeně, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
ST 5.7. v 9.30 Kozlovice u Nepomuka, kaple sv. Cyrila a Metoděje – poutní mše svatá
ST 5.7. v 11.00 Měcholupy u Prádla, kaple sv. Cyril a Metoděje – poutní mše svatá
SO 8.7. v 13.00 Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa – poutní mše svatá
SO 15.7. v 14.00 Partoltice, kaple Panny Marie Karmelské – poutní mše svatá
NE 16.7. v 11.00 Oselce, kaple sv. Markéty – poutní mše svatá
NE 16.7. v 14.00 Klášter u Nepomuka, kostel sv. Markéty – poutní mše svatá
NE 23.7. v 11.00 Nepomuk, kostel sv. Jakuba, poutní mše svatá
v 16.00 Arciděkanství, zahradní slavnost
NE 30.7. v 9.30 Kasejovice, kostel sv. Jakuba – poutní mše svatá
NE 30.7. v 14.00 Kladrubce – pouť k sv. Anně
NE 13.8. v 8.00 Vrčeň, kostel sv. Vavřince – poutní mše svatá
SO 12.8. v 15.00 Tojice u Vrčeně, kaple sv. Vavřince, poutní mše svatá
NE 13.8. v 11.00 Zelená Hora, kostel Panny Marie Nanebevzaté – poutní mše svatá
NE 13.8. v 15.00 Mladý Smolivec, kaple sv. Vavřince – poutní mše svatá
ČT 17.8. v 17.00 Nepomuk, kostel sv. Jana Nep. mše svatá k výročí posvěcení
SO 19.8. v 15.00 Kokořov, kaple Panny Marie Nanebevzaté – poutní mše svatá
NE 20.8. v 8.00 Myslív, kostel Panny Marie Nanebevzaté – poutní mše svatá / P. Salák
NE 20.8. v 15.00 Nová Ves u Nepomuka, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
NE 27.8. v 11.00 Loužná u Myslíva, kaple Panny Marie Královny – poutní mše svatá / P. Špiřík
SO 2.9. v 14.00 Sedliště u Vrčeně, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
NE 3.9. v 9.30 Budislavice, kostel sv. Jiljí – poutní mše svatá
SO 9.9. pěší pouť z Nepomuka ke studánce Koubovce (odchod od Arciděkanství v 13 hod.)
SO 9.9. předvečer 17.00 – pobožnost k PM u studánky Kloubovky
NE 10.9. v 9.30 Kotouň, kostel Narození Panny Marie – poutní mše svatá
NE 10.9. v 15.00 Jarov u Prádla, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
NE 17.9. v 11.00 Prádlo, kostel Povýšení sv. Kříže – poutní mše svatá
NE 17.9. v 15.00 Radochovy, kaple sv. Ludmily – poutní mše svatá
ČT 28.9. v 11.00 Žinkovy, kostel sv. Václava, - poutní mše svatá
NE 1.10. v 15.00 Soběsuky u Nepomuka, kaple sv. Václava – poutní mše svatá
NE 29.10.v 9.30 Řesanice, kostel Všech svatých – poutní mše
NE 12.11.v 15.00 Neurazy, kostel sv. Martina – poutní mše svatá