Slavnosti a poutě v roce 2024 ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, Prádlo, Kasejovice (Kotouň, Budislavice)

Slavnosti a poutě v roce 2024 ve farnostech Nepomuk (Žinkovy, Neurazy), Vrčeň, Prádlo, Kasejovice (Kotouň, Budislavice)

NE 24. 3. v 11.00 Nepomuk, kostel sv. Jana – mše svatá, den umučení sv. Jana
NE 31.3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 21.4. v 11.30 Vrčeň, kaple sv. Vojtěcha – poutní mše svatá (v 11.00 žehnání pramene pod Štědrým)
ÚT 23. 4. v 17.00 Nepomuk, kaple Šlépěje sv. Vojtěcha– poutní bohoslužba
NE 28.4. v 9.00 Bouček, kaple sv. Vojtěcha – poutní mše svatá
NE 28.4. v 11.00 Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha – poutní mše svatá
SO 11.5. v 15.00 Vojovice, kaple sv. Jana Nepomuckého– poutní mše svatá
ST 15.5. v 17.30 Praha, Navalis
ČT 16.5. v 9.00 Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého, kněžská pouť s účastí dětí
               v 10.00 Projektový den: Den se sv. Janem, program pro žáky 1. st. ZŠ okolo Nepomuckých kostelů
SO 18.5. v 17.00 Nepomuk, kostel sv. Jana, mše svatá z vigilie oslav
NE 19.5. Svatojánská pouť
               v 8.00 Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
               v 10.00 Hlavní slavnostní poutní mše svatá / Mons. Pavel Posád

NE 2.6. v 11.00 Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha, mše svatá
NE 2.6. v 15.00 Mohelnice u Nepomuka, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
NE 30.6. v 11.00 Mileč u Nepomuka, kaple sv. Petra a Pavla – poutní mše svatá, koncert
PÁ 5.7. v 9.30 Kozlovice u Nepomuka, kaple sv. Cyrila a Metoděje – poutní mše svatá
PÁ 5.7. v 11.00 Měcholupy u Blovic, kaple sv. Cyril a Metoděje – poutní mše svatá
SO 13.7. v 13.00 Čečovice u Vrčeně, kaple sv. Prokopa – poutní mše svatá
NE 7.7. v 15.00 Čmelíny u Vrčeně, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
NE 14.7. v 11.00 Oselce, kaple sv. Markéty – poutní mše svatá
NE 14.7. v 14.00 Klášter u Nepomuka, kostel sv. Markéty – poutní mše svatá
SO 20.7. v 14.00 Partoltice, kaple Panny Marie Karmelské – poutní mše svatá
NE 28.7. v 11.00 Nepomuk, kostel sv. Jakuba, poutní mše svatá
v 16.00 Arciděkanství, zahradní slavnost
NE 28.7. v 9.30 Kasejovice, kostel sv. Jakuba – poutní mše svatá
NE 28.7. v 14.00 Kladrubce – pouť k sv. Anně
NE 11.8. v 8.00 Vrčeň, kostel sv. Vavřince – poutní mše svatá
SO 10.8. v 15.00 Tojice u Vrčeně, kaple sv. Vavřince, poutní mše svatá
NE 11.8. v 15.00 Mladý Smolivec, kaple sv. Vavřince – poutní mše svatá
SO 17.8. v 17.00 Nepomuk, kostel sv. Jana Nep. mše svatá k výročí posvěcení
NE 18.8. v 11.00 Zelená Hora, kostel Panny Marie Nanebevzaté – poutní mše svatá
NE 18.8. v 15.00 Nová Ves u Nepomuka, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
SO 24.8. v 16.00 Kokořov, kaple Panny Marie Nanebevzaté – poutní mše svatá
NE 18.8. v 8.00 Myslív, kostel Panny Marie Nanebevzaté – poutní mše svatá / P. Salák
??? NE 25.8. v 13.00 Loužná u Myslíva, kaple Panny Marie Královny – poutní mše svatá / P. Špiřík
NE 1.9. v 9.30 Budislavice, kostel sv. Jiljí – poutní mše svatá
SO 7.9. v 14.00 Sedliště u Vrčeně, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
NE 8.9. v 9.30 Kotouň, kostel Narození Panny Marie – poutní mše svatá
NE 8.9. v 15.00 Jarov u Prádla, kaple Panny Marie – poutní mše svatá
NE 8.9. pouť na kole z Nepomuka ke studánce Koubovce (odjezd od Arciděkanství v 16 hod.)
NE 8.9. v 17.30 – pobožnost k PM u studánky Kloubovky
NE 15.9. v 11.00 Prádlo, kostel Povýšení sv. Kříže – poutní mše svatá
NE 22.9. v 15.00 Radochovy, kaple sv. Ludmily – poutní mše svatá
SO 28.9. v 11.00 Žinkovy, kostel sv. Václava, - poutní mše svatá
SO 5.10 v 15.00 Soběsuky u Nepomuka, kaple sv. Václava – poutní mše svatá
NE 3.11. v 9.30 Řesanice, kostel Všech svatých – poutní mše
NE 10.11. v 15.00 Neurazy, kostel sv. Martina – poutní mše svatá