Římskokatolická farnost Kasejovice

Římskokatolická farnost Kasejovice

Adresa: Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk 

Vikariát: Sušicko-Nepomucký
IČ: 49184725 Číslo účtu: 725 311 359/0800

Přifařené obce
Hradiště, Kasejovice, Kasejovice - Chloumek, Kasejovice - Polánka, Kasejovice - Újezd u Kasejovic, Předmíř, Předmíř - Zámlyní

Farnost je spravována z Arciděkanství Nepomuk

Krátký historický přehled
Připomínají se r. 1264, několikrát vyhořely, zejména r. 1791. Plebanie r. 1356, děkanství r. 1897, matriky od r. 1646. Kostel raně gotický z konce 13. stol., zbarokizován před 1. pol. 18. stol., upraven r. 1797, přestavěn a upraven v 2. pol. 19. stol..

Kostely a kaple patřící do farnosti:

Kostel sv. Jakuba Staršího (Kasejovice, farní), kostel Všechy svatých (Řesanice, ve vlastnictví města Kasejovice), kostel sv. Jiljí (Budislavice), kaple sv. Vojtěcha (v Kasejovicích "Na Boučku", ve vlastnictví města Kasejvice)

Název obce německy: Kassejowitz, Název obce latinsky: Cassegovicium


Farnost spadá pod Biskupství České Budějovice: https://katalog.bcb.cz/Katalog/Farnosti/KASEJOVICE