Římskokatolická farnost Kotouň

Římskokatolická farnost Kotouň

Tato farnost byla 31.12.2019 sloučená s farností Kasejovice a tím zanikla.

 

Krátký historický přehled:

Plebanie roku 1375, matriky od roku 1662. Kostel Narození Panny Marie, barokní,  postavil J. A. Maggi v letech 1703 - 1705. Vyhořel v roce 1730, opraven roku 1733, roku 1784 rozšířen o sakristii s oratoří. Pod kostlem v kryptě se nachází kostnice s uloženými ostatky - navršenými kostmi.