Římskokatolická farnost Žinkovy

Římskokatolická farnost Žinkovy

Farnost 14.05.2008 zanikla a nyní patří pod Římskokatolickou farnost - arciděkanství Nepomuk.

 

Krátký historický přehled:

Plebanie r. 1364. Matriky od r. 1650. Kostel barokní, postavil F. .I. Préé r. 1736. Celková výzdoba vnit i vně kostela od L. Widmanna.

Koastel je zasvěcený sv. Václavovi.