sv. Petra a Pavla (Mileč)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Barokní kostel sv. Petra a Pavla se nachází na vyvýšeném místě nad obcí, kde nejspíš stál již ve XII. století kostelíček, či kaple sv. Barbory. Roku 1384 byl vybudován farní kostel sv. Petra a Pavla.

Roku 1764 byl přestavěn do původní podoby jako filiální kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi. Po vyhoření věže (r. 1764) byl kostel opraven až roku 1909. Vybavení barokního kostela je z druhé poloviny XVIII. století

V kostele se nacházejí opravené varhany. Postavil je v roce 1765 plzeňský varhanář Leopold Rauch za 150 zlatých. Někdy v šedesátých letech minulého století došlo k zničení varhan. Zda k tomu byli vysláni STBáci anebo to byli pouze vandalové, se dnes dá těžko zjistit. Podle místních se několik píšťal později našlo na půdách některých zdejších stavení.
Podle názoru památkářů se jedná o nástroj mimořádné uměleckořemeslné a hudebněhistorické hodnoty, který patří v rámci dochované Rauschovy varhanářské produkce mezi unikáty.

Místo uskutečnění

49.4711347N, 13.6026125E

Sdílejte info