farnost Kotouň

Římskokatolická farnost
Kotouň

Farní kostel zasvěcen: Narození Panny Marie

Vikariát: Sučicko-Nepomucký
IČ: 49184717
Číslo účtu: 359 501 3399/0800
Okres: Plzeň - jih

Přifařené obce

Oselce, Podhůří, Řesanice, Životice

Krátký historický přehled

Plebanie r. 1375, matriky od r. 1662. Kostel Narození P. Marie, barokní, postavil J. A. Maggi v letech 1703 - 1705. Vyhořel r. 1730, opraven r. 1733, r. 1784 rozšířen o sakristii s oratoří.

Název obce německy: Kottaun
Název obce latinsky: Kotauna

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.