farnost Myslív

Římskokatolická farnost
Myslív

Farní kostel zasvěcen: Nanebevzetí Panny Marie

Vikariát: Sučicko-Nepomucký
IČ: 68784805
Číslo účtu: 733 966 339/0800
Okres: Plzeň - jih

Přifařené obce

Kovčín, Loužná, Milčice, Nový Dvůr, Nehodiv, Pohoří, Štipoklasy, Polánka

Krátký historický přehled

Plebanie r. 1383, matriky od r. 1649. Kostel původně románský (jádro lodi a věže), přestavěn goticky, barokně upraven kolem r. 1730. V pol. 14. stol. pod patronátem kláštera v Nepomuku.

Název obce německy: Mysliw
Název obce latinsky: Mislivium

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.