Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

Obvyklých čas bohoslužeb (pokud není v aktuálním rozpise - widget BOHOSLUŽBY vpravo - uvedeno jinak)

 

Sobota (bohoslužby s nedělní platností)

16.00 Prádlo/Neurazy/Žinkovy/Budislavice (střídavě - viz aktuální pořad bohoslužeb vpravo)
17.00 Měcholupy (1. a 3. sobotu v měsíci)/ Kotouň (2. a 4. sobotu v měsíci)

Neděle

  8.00 Vrčeň, kostel sv. Vavřince
  9.30 Kasejovice, kostel sv. Jakuba
11.00 Nepomuk, kostel sv. Jakuba

Pondělí
Úterý

18.00 Kasejovice - kaple na faře

Středa

  7.30 Nepomuk - kostel sv. Jana
18.00 Kasejovice - kaple na faře

Čtvrtek

10.15 Žinkovy - DKS (Dům klidného stáří) každý druhý týden - viz aktuální rozpis bohoslužeb
16.00 Nepomuk - kostel sv. Jana: adorace
17.00 Nepomuk - kostel sv. Jana (1. čtvrtek v měsíci k sv. Jana Nepomuckému)

Pátek

  7.30 Nepomuk - kostel sv. Jana
18.00 Kasejovice - kaple na faře